Vad är employer branding?
Vad är employer branding?

Vad är employer branding?

Ja, vad är egentligen employer branding? För att besvara det börjar vi med termen employer brand.

Employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, är hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare. Det innefattar olika associationer hos den som uppfattar företaget som arbetsgivare. Employer branding handlar om att påverka dessa associationer för att stärka värdet av sitt varumärke i förhållande till potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Employer branding är något som blivit väldigt viktigt på senare år för att attrahera kompetens och kan således tyckas ha dykt upp från ingenstans. Kanske inte så underligt i en tid med sociala medier och goda förhållanden där individer har råd att vara kräsna i sina livsstilsval.

Att attrahera rätt kompetens och uppfattas som en fördelaktig arbetsgivare är inte enkelt. Majoriteten av kommunikationen ska förmedla samma genuina positiva budskap för att locka rätt kompetens. Sådana genuina budskap kan bara byggas på företagets sanna värderingar och spegla den verkliga företagskulturen.

Många associationer som en individ uppfattar om ett företag kan hämtas från vänner och bekanta. En annan del av relationsskapandet sker via extern kommunikation, exempelvis digitalt. Vi väljer att dela upp dessa i intern och extern employer branding.

Extern employer branding

Denna del går snabbast att ta kontroll över. Genom att sprida utvalda budskap och kommunicera de känslor som man vill associeras med kan man fånga uppmärksamheten hos kandidater som man vill attrahera. Den externa kommunikationen måste bygga på en inre drivkraft att uppnå samma ideal för att inte uppfattas som falsk. Det handlar om att förmedla genuina intryck och information på ett genomtänkt och genomarbetat sätt. Exempelvis via en karriärssida, i jobbannonser, intervjuer eller på en mässa.

Intern employer branding

Den interna employer brandingen kräver ofta mer eftertanke och kontinuerlig uppföljning för att bemästra, men bör generellt anses som viktigast. Internt employer brand består av den bild och de associationer som anställda, anlitade och kunder till företaget har. Det vill säga den bild de som känner företaget har av det som arbetsgivare. Denna bild är oerhört viktig av flera skäl, bland annat för att:

  • Behålla och fortsätta attrahera duktiga och värdefulla människor till företaget
  • Motivera och ta väl hand om de människor som realiserar företagets vision
  • Majoriteten av alla nyanställningar sker på rekommendationer, vad dina anställda säger och tycker om ditt företag är därför ofta den bästa sortens marknadsföring
  • Extern employer branding blir enbart falsk om den inte bygger på god intern employer branding

Att locka och behålla ny talang hänger alltså tätt ihop med att ta hand om befintliga anställda.

Men inte heller intern employer branding sprider sig själv med vinden, utan behöver kombineras med extern employer branding för att nå nya öron. Att skapa en bra arbetsplats är alltså en del av employer branding, att marknadsföra den en annan.

Vidare läsning

I del två av denna artikelserie undersöker vi om employer branding verkligen fungerar och i så fall hur man faktiskt påverkar sitt arbetsgivarvarumärke (employer brand). Läs mer om det här.

Ingenjöra och employer branding

På Ingenjöra arbetar vi med våra medlemsföretag för att åstadkomma synergi mellan både intern och extern employer branding. Kontakta gärna oss för att se hur vi kan samarbeta för att stärka er konkurrenskraft och samtidigt motivera unga ingenjörer till framtida stordåd.

Kommentera

X