Sveriges digitala arbetsmarknadsmässa

Den moderna mässan

En digital arbetsmarknadsmässan för ingenjörer och ingenjörsstudenter som pågår non-stop med ett anpassat budskap för rätt målgrupp.

Attrahera rätt kompetens till ert företag

Ingenjöra kan liknas vid en arbetsmarknadsmässa med några små men kraftfulla skillnader: Ingenjöra är digitalt och pågår dygnet runt, året om. På så vis kan vi visa upp företag för nuvarande och blivande ingenjörer när och där det passar dem. 

Vi som ligger bakom mässan är studenter som tröttnat på att inte veta tillräckligt om vår framtid. Vi vill lära känna Sveriges företag bättre. Vi vill motiveras och inspireras att göra vårt yttersta i studierna och senare veta vart vi ska vända oss för att bli en del av näringslivet.

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Ingenjöra.se gör det möjligt för företag att nå ut till blivande och nuvarande ingenjörer dygnet runt, året om.

RÄTT INTRYCK

Anpassad information som når ut till potentiella medarbetare och därigenom attrahera önskad kompetens är enkelt med ingenjöra.se.

KOSTNADSFRITT

Inga resvägar.
Inga stora avgifter.
Inga avsatta personaltimmar.
Låt kompetensen komma till er.

KOMPETENS ÄR EN BRISTVARA

Enligt Prognosinstitutets beräkningar kommer det vara en brist på cirka 51.000 ingenjörsutbildade år 2030.

Källa: SCB, Tema Arbetsmarknad: Ingenjörerna – En djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med ett ingenjörsyrke

Vi gör det lätt för ingenjörer och studenter att hitta er

Ingenjöra™ binder samman ingenjörer och studenter med företag enkelt och direkt via vår onlineplattform samt event ute i riktiga världen.

Numera är det bara kostsamt att inte nå ut

Innan Ingenjöra var extern employer branding något som få företag hade råd med. Resultaten var dessutom svårmätta och av varierande kvalitet.

Nu är det enkelt att få ut ert budskap och känslan av att jobba med ert företag och er vision.

Effektiv, kostnadsfri employer branding?

Via Ingenjöra™ tar du kontroll över din externa kommunikation och associationerna till ditt arbetsgivarvarumärke.
Men vad är det egentligen som är gratis, och varför?

Vill du veta mer om employer branding 2.0?

Vad är employer branding?

Denna artikel ger en inledande beskrivning av vad employer branding och arbetsgivarvarumärke är för något och varför det är viktigt.

Fungerar employer branding?

I denna artikel diskuteras metoder med vetenskapligt stöd och huvudsakliga fokusområden för att uppnå ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Ingenjöra och employer branding 2.0

Ingenjöra™ omstrukturerar Sveriges landskap för employer branding för att uppnå effektivitet och slagkraft. Ta gärna en titt på detta inlägg och läs varför detta är employer branding 2.0.

Finns ni där talangen och drivet finns?

Unga idag lever och lär digitalt, något som vi ser som en styrka. Nu kan du nå studenter och ingenjörer där de ger sin fulla uppmärksamhet, online. Vi vet att du har en viktig vision som faktiskt påverkar Sveriges och världens framtid.

Stärk din digitala image!

Första intrycket sitter länge. Se till att framtida medarbetare och framtida klienter får rätt bild av er.

X